Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 19-04-2024 đến 19-05-2024
21
7.69% 6 lần
13
6.41% 5 lần
03
5.13% 4 lần
38
5.13% 4 lần
02
3.85% 3 lần
07
3.85% 3 lần
14
3.85% 3 lần
22
3.85% 3 lần
34
3.85% 3 lần
39
3.85% 3 lần
43
3.85% 3 lần
01
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
10
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
30
2.56% 2 lần
32
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
45
2.56% 2 lần
05
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
11
1.28% 1 lần
16
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
23
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
40
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
04
0% 0 lần
15
0% 0 lần
18
0% 0 lần
19
0% 0 lần
26
0% 0 lần
28
0% 0 lần
41
0% 0 lần
44
0% 0 lần