XSMB 200 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 18-05-2024

ĐB 91322
G1 34422
G2 5458791207
G3 653702896987605863042526147953
G4 8722356536229776
G5 979460343664480458471109
G6 439382725
G7 17181980
Đầu Đuôi
0 4,4,5,7,9
1 7,8,9
2 2,2,2,2,5
3 4,9
4 7
5 3
6 1,4,5,9
7 0,6
8 0,2,7
9 4

XSMB ngày 17-05-2024

ĐB 51468
G1 36545
G2 2574088471
G3 712705919024080027381455491467
G4 1610728014493711
G5 199028234099153106626554
G6 811467195
G7 45416232
Đầu Đuôi
0
1 0,1,1
2 3
3 1,2,8
4 0,1,5,5,9
5 4,4
6 2,2,7,7,8
7 0,1
8 0,0
9 0,0,5,9

XSMB ngày 16-05-2024

ĐB 61034
G1 71290
G2 6234850106
G3 884422046898125529006065131992
G4 2338906899448906
G5 205212826872139535938574
G6 165824844
G7 30920925
Đầu Đuôi
0 0,6,6,9
1
2 4,5,5
3 0,4,8
4 2,4,4,8
5 1,2
6 5,8,8
7 2,4
8 2
9 0,2,2,3,5

XSMB ngày 15-05-2024

ĐB 06926
G1 62025
G2 0140955964
G3 066520802158498380406019451612
G4 9231563336882553
G5 138820167652891792127390
G6 336470610
G7 89293072
Đầu Đuôi
0 9
1 0,2,2,6,7
2 1,5,6,9
3 0,1,3,6
4 0
5 2,2,3
6 4
7 0,2
8 8,8,9
9 0,4,8

XSMB ngày 14-05-2024

ĐB 16880
G1 28703
G2 3952563916
G3 150960869126638165189352628481
G4 8610714808581031
G5 159729145213464566619199
G6 934848328
G7 66634565
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,4,6,8
2 5,6,8
3 1,4,8
4 5,5,8,8
5 8
6 1,3,5,6
7
8 0,1
9 1,6,7,9

XSMB ngày 13-05-2024

ĐB 84396
G1 64440
G2 1284484462
G3 396908830654902805903716566935
G4 3100791388624260
G5 812795496572768373371419
G6 007667359
G7 63622026
Đầu Đuôi
0 0,2,6,7
1 3,9
2 0,6,7
3 5,7
4 0,4,9
5 9
6 0,2,2,2,3,5,7
7 2
8 3
9 0,0,6

XSMB ngày 12-05-2024

ĐB 54105
G1 06147
G2 7485997508
G3 739579948289320245902670666538
G4 7963946500767088
G5 586293520691248015194340
G6 751430989
G7 75332197
Đầu Đuôi
0 5,6,8
1 9
2 0,1
3 0,3,8
4 0,7
5 1,2,7,9
6 2,3,5
7 5,6
8 0,2,8,9
9 0,1,7

XSMB ngày 11-05-2024

ĐB 98076
G1 10832
G2 3406956100
G3 993452138223746715992538285169
G4 0930158793022080
G5 050640794286628196506402
G6 526321995
G7 64520077
Đầu Đuôi
0 0,0,2,2,6
1
2 1,6
3 0,2
4 5,6
5 0,2
6 4,9,9
7 6,7,9
8 0,1,2,2,6,7
9 5,9

XSMB ngày 10-05-2024

ĐB 78736
G1 18262
G2 5095532467
G3 236713629805252865701603092419
G4 9864239642709528
G5 381461594915656959753971
G6 157788615
G7 61254081
Đầu Đuôi
0
1 4,5,5,9
2 5,8
3 0,6
4 0
5 2,5,7,9
6 1,2,4,7,9
7 0,0,1,1,5
8 1,8
9 6,8

XSMB ngày 09-05-2024

ĐB 60325
G1 15349
G2 3236062341
G3 752106235651398757455757385987
G4 1468815523443177
G5 410113146459547633619112
G6 358053489
G7 34306271
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,4
2 5
3 0,4
4 1,4,5,9
5 3,5,6,8,9
6 0,1,2,8
7 1,3,6,7
8 7,9
9 8
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 200 ngày

Bộ số Số lượt về
52
về 5 lần
57
về 5 lần
61
về 5 lần
67
về 5 lần
69
về 5 lần
Bộ số Số lượt về
09
về 4 lần
25
về 4 lần
32
về 4 lần
36
về 4 lần
45
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 16 lần Đuôi 0: 19 lần Tổng 0: 14 lần
Đầu 1: 17 lần Đuôi 1: 20 lần Tổng 1: 20 lần
Đầu 2: 19 lần Đuôi 2: 19 lần Tổng 2: 21 lần
Đầu 3: 25 lần Đuôi 3: 15 lần Tổng 3: 23 lần
Đầu 4: 21 lần Đuôi 4: 24 lần Tổng 4: 18 lần
Đầu 5: 20 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 22 lần
Đầu 6: 24 lần Đuôi 6: 24 lần Tổng 6: 14 lần
Đầu 7: 25 lần Đuôi 7: 22 lần Tổng 7: 31 lần
Đầu 8: 19 lần Đuôi 8: 13 lần Tổng 8: 21 lần
Đầu 9: 14 lần Đuôi 9: 26 lần Tổng 9: 16 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
90
về 72 lần
61
về 71 lần
89
về 71 lần
10
về 70 lần
79
về 70 lần
Bộ số Số lượt về
52
về 68 lần
82
về 68 lần
20
về 66 lần
99
về 66 lần
62
về 65 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 487 lần Đuôi 0: 553 lần Tổng 0: 531 lần
Đầu 1: 569 lần Đuôi 1: 546 lần Tổng 1: 541 lần
Đầu 2: 547 lần Đuôi 2: 577 lần Tổng 2: 530 lần
Đầu 3: 502 lần Đuôi 3: 555 lần Tổng 3: 508 lần
Đầu 4: 549 lần Đuôi 4: 500 lần Tổng 4: 526 lần
Đầu 5: 515 lần Đuôi 5: 532 lần Tổng 5: 532 lần
Đầu 6: 571 lần Đuôi 6: 523 lần Tổng 6: 533 lần
Đầu 7: 535 lần Đuôi 7: 531 lần Tổng 7: 584 lần
Đầu 8: 544 lần Đuôi 8: 494 lần Tổng 8: 555 lần
Đầu 9: 581 lần Đuôi 9: 589 lần Tổng 9: 560 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: