XSMB 400 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

XSMB ngày 18-05-2024

ĐB 91322
G1 34422
G2 5458791207
G3 653702896987605863042526147953
G4 8722356536229776
G5 979460343664480458471109
G6 439382725
G7 17181980
Đầu Đuôi
0 4,4,5,7,9
1 7,8,9
2 2,2,2,2,5
3 4,9
4 7
5 3
6 1,4,5,9
7 0,6
8 0,2,7
9 4

XSMB ngày 17-05-2024

ĐB 51468
G1 36545
G2 2574088471
G3 712705919024080027381455491467
G4 1610728014493711
G5 199028234099153106626554
G6 811467195
G7 45416232
Đầu Đuôi
0
1 0,1,1
2 3
3 1,2,8
4 0,1,5,5,9
5 4,4
6 2,2,7,7,8
7 0,1
8 0,0
9 0,0,5,9

XSMB ngày 16-05-2024

ĐB 61034
G1 71290
G2 6234850106
G3 884422046898125529006065131992
G4 2338906899448906
G5 205212826872139535938574
G6 165824844
G7 30920925
Đầu Đuôi
0 0,6,6,9
1
2 4,5,5
3 0,4,8
4 2,4,4,8
5 1,2
6 5,8,8
7 2,4
8 2
9 0,2,2,3,5

XSMB ngày 15-05-2024

ĐB 06926
G1 62025
G2 0140955964
G3 066520802158498380406019451612
G4 9231563336882553
G5 138820167652891792127390
G6 336470610
G7 89293072
Đầu Đuôi
0 9
1 0,2,2,6,7
2 1,5,6,9
3 0,1,3,6
4 0
5 2,2,3
6 4
7 0,2
8 8,8,9
9 0,4,8

XSMB ngày 14-05-2024

ĐB 16880
G1 28703
G2 3952563916
G3 150960869126638165189352628481
G4 8610714808581031
G5 159729145213464566619199
G6 934848328
G7 66634565
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,4,6,8
2 5,6,8
3 1,4,8
4 5,5,8,8
5 8
6 1,3,5,6
7
8 0,1
9 1,6,7,9

XSMB ngày 13-05-2024

ĐB 84396
G1 64440
G2 1284484462
G3 396908830654902805903716566935
G4 3100791388624260
G5 812795496572768373371419
G6 007667359
G7 63622026
Đầu Đuôi
0 0,2,6,7
1 3,9
2 0,6,7
3 5,7
4 0,4,9
5 9
6 0,2,2,2,3,5,7
7 2
8 3
9 0,0,6

XSMB ngày 12-05-2024

ĐB 54105
G1 06147
G2 7485997508
G3 739579948289320245902670666538
G4 7963946500767088
G5 586293520691248015194340
G6 751430989
G7 75332197
Đầu Đuôi
0 5,6,8
1 9
2 0,1
3 0,3,8
4 0,7
5 1,2,7,9
6 2,3,5
7 5,6
8 0,2,8,9
9 0,1,7

XSMB ngày 11-05-2024

ĐB 98076
G1 10832
G2 3406956100
G3 993452138223746715992538285169
G4 0930158793022080
G5 050640794286628196506402
G6 526321995
G7 64520077
Đầu Đuôi
0 0,0,2,2,6
1
2 1,6
3 0,2
4 5,6
5 0,2
6 4,9,9
7 6,7,9
8 0,1,2,2,6,7
9 5,9

XSMB ngày 10-05-2024

ĐB 78736
G1 18262
G2 5095532467
G3 236713629805252865701603092419
G4 9864239642709528
G5 381461594915656959753971
G6 157788615
G7 61254081
Đầu Đuôi
0
1 4,5,5,9
2 5,8
3 0,6
4 0
5 2,5,7,9
6 1,2,4,7,9
7 0,0,1,1,5
8 1,8
9 6,8

XSMB ngày 09-05-2024

ĐB 60325
G1 15349
G2 3236062341
G3 752106235651398757455757385987
G4 1468815523443177
G5 410113146459547633619112
G6 358053489
G7 34306271
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,4
2 5
3 0,4
4 1,4,5,9
5 3,5,6,8,9
6 0,1,2,8
7 1,3,6,7
8 7,9
9 8
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 400 ngày

Bộ số Số lượt về
61
về 11 lần
34
về 8 lần
52
về 8 lần
67
về 8 lần
79
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
32
về 7 lần
36
về 7 lần
76
về 7 lần
88
về 7 lần
20
về 6 lần

Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 34 lần Đuôi 1: 42 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 37 lần Tổng 2: 45 lần
Đầu 3: 51 lần Đuôi 3: 31 lần Tổng 3: 47 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 43 lần Tổng 4: 41 lần
Đầu 5: 41 lần Đuôi 5: 39 lần Tổng 5: 41 lần
Đầu 6: 48 lần Đuôi 6: 46 lần Tổng 6: 46 lần
Đầu 7: 47 lần Đuôi 7: 39 lần Tổng 7: 52 lần
Đầu 8: 39 lần Đuôi 8: 35 lần Tổng 8: 34 lần
Đầu 9: 29 lần Đuôi 9: 48 lần Tổng 9: 31 lần

Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 137 lần
62
về 136 lần
52
về 132 lần
61
về 132 lần
83
về 123 lần
Bộ số Số lượt về
32
về 122 lần
49
về 122 lần
89
về 122 lần
19
về 121 lần
43
về 121 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1056 lần Đuôi 0: 1107 lần Tổng 0: 1063 lần
Đầu 1: 1093 lần Đuôi 1: 1079 lần Tổng 1: 1056 lần
Đầu 2: 1080 lần Đuôi 2: 1157 lần Tổng 2: 1100 lần
Đầu 3: 1032 lần Đuôi 3: 1097 lần Tổng 3: 1024 lần
Đầu 4: 1096 lần Đuôi 4: 1019 lần Tổng 4: 1041 lần
Đầu 5: 1063 lần Đuôi 5: 1021 lần Tổng 5: 1069 lần
Đầu 6: 1135 lần Đuôi 6: 1083 lần Tổng 6: 1122 lần
Đầu 7: 1071 lần Đuôi 7: 1077 lần Tổng 7: 1134 lần
Đầu 8: 1086 lần Đuôi 8: 1027 lần Tổng 8: 1116 lần
Đầu 9: 1088 lần Đuôi 9: 1133 lần Tổng 9: 1075 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: